An Mhodhscoil

education software at gaelscoil o doghair

An Mhodhscoil, O’Connell Ave, Limerick

Mar mhúinteoir, cuireann an clár bán idirghníomhach ‘Smart’ go mór le mo chuid múinteoireachta. Is cabhair mór é dom chun mo cheachtanna a dhéanamh níos gníomhaí agus chun aird na bpáistí a fháil. Bíonn saol an mhúinteora gnóthach i gcónaí agus creidim go gcabhraíonn an bord seo liomsa sa seomra ranga.
Bríd Richardson, Múinteoir Rang VI sa Mhodhscoil
Éibhear Ó Déaghaidh, Príomhoide, Modhscoil Luimnigh

Secure Payments

You can pay by the major Credit/Debit Cards, Cheque or Bank Transfer. Card Payments are securely processed using PayPal.

Maintenance

All our products are covered by manufacturers warranty and after sales service is secured by means of a maintenance contract.

Delivery & Installation

We deliver and install your equipment. Delivery is included in the price. Contact Us if you require installation.